Felhasználói szerződés

Az adatkezelő adatai:

Név:
BUDAI FŐ ANTIKVÁRIUM
Működtető: Szász Éva Piroska e.v.
Nyilvántartási szám: 6820213
Cím: Budapest, Fő utca 69. 1027
Adatvédelmi felelős: Szász Éva Piroska e.v.
Elérhetőség tel: +36 01 2018446
Elérhetőség e-mail:budaifo@gmail.com
Cégjegyzékszám: 13-09-140187

A  szolgáltatás igénybevétele
Antikváriumunk egy hagyományos könyvesbolt, ahol a könyvek kiválasztása és megvásárlása az üzlethelyiségben történik
Könyvkészletünk egy részéről tájékozódhat internetes oldalainkon is. Itt megjelölheti, akár meg is rendelheti a kiválasztott könyvet: online-n, telefonon vagy email-ben.
Amennyiben nem tudja az üzletben átvenni a rendelését, ez esetben kérheti annak kiszállítását is.
Ezt a Magyar Posta vagy a Foxpost szolgáltatásával bonyolítjuk le.
Mivel a könyvekből csak 1 pld-unk van, ezért várja meg átvehetőségi időponttal is megerősített válaszunkat.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés online leadása regisztrációhoz kötött.
A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.
A "megrendelem" gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.
A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma
A vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon,e-mailben gyakorolhatja
Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta
 

A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó döntése alapján megadandó személyes adat:
 e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely,
a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória,
 a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód,
 a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

. A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
Honlapunk a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása . A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Az Adatkezelésre a budaifoantikvarium.hu, internetes oldalon a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az Adatkezelés célja az > antikvarbudan.hu < URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása:

azaz tájékoztatás a könyvkészletünkről, a könyvek ideiglenes lefoglalása a személyes átvétel idejéig, vagy esetlegesen postai kiszállítás kérése. Ez utóbbi szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges megadni a Személyes adatokat . (név-szállítási cím-telefon)
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A honlapunk rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolódnak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A személyes adatokat csak a vállalkozás tulajdonosa használja a fent megadott célból, az adatokat semmilyen célra, senkinek nem adja tovább.
A vállalkozás tulajdonosa a  Felhasználó kérésére a regisztrációkor megadott adatait azonnal törli.
A személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.
Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:
Magyar Posta Zrt  /  Csomagszállításra
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az antikvárium tulajdonosától, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (1024 Budapest, Fő u. 69.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.