Vallás - teologia

Szent Ágoston vallomásai. 1-2. köt. Ford. Vass József

Szerző: 
Szent Ágoston
Kiadás helye, éve: 
Bp, 1917
Kiadó: 
Élet
Kötés: 
kiadói egészvászon
Oldalszám: 
334 + 360
Állapot: 
közepes
3,000 Ft.

Rózsa Huba: A Genesis könyve I. A bibliai őstörténet (Gen 1-11)

Szerző: 
Rózsa Huba
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 2002
Kiadó: 
Szent István Társulat
Kötés: 
kiadói papír
Oldalszám: 
337
Állapot: 
2,500 Ft.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése: bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe 1-2 kötet.

hozzáfűzés: 

2. átdolgozott kiadás -dedikált- A legújabb biblikus kutatás eredményei alapján ismerteti az Ószövetség könyveinek, keletkezés - és hagyománytörténetét és tájékoztatást nyújt azoknak is, akik elsősorban a Biblia irodalmi sajátosságai és történeti értéke iránt érdeklődnek.

Szerző: 
Rózsa Huba
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 1995-96
Kiadó: 
Szent István Társulat
Kötés: 
papír
Oldalszám: 
373p 583p
Állapot: 
5,000 Ft.

Calendarium et Catalogus Venerabilis Cleri Latini Ritus Dioecesis Magno-Varadiensis pro anno 1817

hozzáfűzés: 

A nagyváradi egyházmegye latin nyelvű történeti névtára 1817-re (sematizmus).

Kiadás helye, éve: 
Magno-Varadini (Nagyvárad), 1817
Kiadó: 
Typis Joannis Tichy (nyomda)
Kötés: 
kiadói papír
Oldalszám: 
15 szlt. lev, 83 p
Állapot: 
közepes
6,000 Ft.

Campegius Vitringa: Lelki élet. Az az: Az Úr Jézus Krisztusban igaz hit által beoltatott és ő benne élő embernek lelki állapatjának rövid leirása. Mostan pedig a magyar eklesiákban az együgyüeknek hasznokra a magyar nyelvre fordított M. V. B. F.

Szerző: 
Campegius Vitringa / ford: M[aros] V[ásárhelyi] B[aba] F[erencz]
Kiadás helye, éve: 
Frankfurt,1722
Kiadó: 
Schwartz János
Kötés: 
karton
Oldalszám: 
[80], 341, [10] p
Állapot: 
viseltes
9,500 Ft.

Hevesy Mária Angelica: Adósok vagyunk! Magyar dráma a 13. századból. /Árpád-könyvek/

hozzáfűzés: 

A szerző dedikációjával.

Szerző: 
Hevesy Mária Angelica kalocsai iskolanővér
Kiadás helye, éve: 
Kalocsa, 1929
Kiadó: 
Árpád Rt
Kötés: 
kiadói papír
Oldalszám: 
35p.
Állapot: 
1,000 Ft.

szentkép- Nem azért jöttem...

Kiadás helye, éve: 
Bp, (1947 előtt)
Kötés: 
eredeti
Állapot: 
800 Ft.

Luther Márton: Asztali beszélgetések. Válogatta, jegyzetekkel elláta és fordította Márton László

hozzáfűzés: 

"Ha beszélgetés kezdődött, mértékkel és illő tisztességgel mások is kivették belőle részüket, amíg a doktornak is kedve nem támadt szólni; gyakorta feszegették az asztalnál ülők a Szentírás komoly kérdéseit, melyeket a doktor sorra-rendre, röviden és velősen elmagyarázott; ha pedig valaki visszájára szólt, azt sem bánta, hanem talpraesett választ vetett ellenére. Gyakorta jöttek tisztes emberek az egyetemről is, messzi vidékekről is az asztalhoz, ahol igen szépséges beszédek és históriák hangzottak el" - írja az asztali beszélgetésekről az egyik résztvevő, Johann Mathesius.

Szerző: 
Luther Márton
Kiadás helye, éve: 
Bp, 1983
Kiadó: 
Helikon
Kötés: 
kiadói papír
Oldalszám: 
238
Állapot: 
1,200 Ft.

Guardini, Romano: Anfang. Eine Auslegung der ersten fünf Kapitel von Augustins Bekenntnissen. 3. Aufl.

hozzáfűzés: 

Augustinus (Szt. Ágoston) Vallomásai első 5 fejezetének német fordítása és értelmezése "A Kezdet"

Szerző: 
Guardini, Romano
Kiadás helye, éve: 
München, 1953
Kiadó: 
Kösel Verlag
Kötés: 
papír
Oldalszám: 
76
Állapot: 
800 Ft.

Kaszap István útján / Felnőtteknek, különös tekintettel a családokra... (Györgyfi György rajzaival)

Szerző: 
Blaskó Mária
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 1943
Kiadó: 
Szerző kiadása
Kötés: 
papír
Oldalszám: 
64
Állapot: 
1,500 Ft.
Tartalom átvétel