Vallás - teologia

Morton, H. V.: Az üdvözítő nyomában. (1-2. kötet) Egészoldalas fotókkal.

hozzáfűzés: 

Útleírás: Betlehem, Názáret, Jeruzsálem

Szerző: 
Morton, H. V. - Ford. Kosáryné Réz Lola
Kiadás helye, éve: 
Budapest, é.n.
Kiadó: 
Palladis
Kötés: 
kiadói egészvászon
Oldalszám: 
268, 211
Állapot: 
2,000 Ft.

Barna Leander, dr.: Nagy Szent I. Gergely pápa, 590-604

Szerző: 
Barna Leander, dr.
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 1926
Kiadó: 
Szent István Társulat
Kötés: 
karton
Oldalszám: 
276
Állapot: 
közepes
900 Ft.

Hahn István: Istenek és népek

Szerző: 
Hahn István
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 1980
Kiadó: 
Minerva
Kötés: 
karton
Oldalszám: 
345
Állapot: 
1,000 Ft.

Lukács László (szerk): Innen és Túl. Versek az Isten-kereső emberről.

hozzáfűzés: 

A kötet a 20. század istenkereső verseiből ad tematikus válogatást: Ady Endrétől és a Nyugat költőitől kezdve kortársainkig mintegy kétszáz költő vall az élet értelméről, a szenvedésről és az örömről, a szeretetről és a hitről, a halálról és a feltámadásról.

Szerző: 
Lukács László szerk.
Kiadás helye, éve: 
Bp, [1984]
Kiadó: 
Vigilia könyvek
Kötés: 
karton
Oldalszám: 
795
Állapot: 
1,600 Ft.

A Csanádi Egyházmegye papságának névtára 1961

Kiadás helye, éve: 
Szeged, 1961
Kiadó: 
Csanádi Püspöki Hatóság
Oldalszám: 
68
Állapot: 
600 Ft.

Szent Ágoston vallomásai. 1-2. köt. Ford. Vass József

Szerző: 
Szent Ágoston
Kiadás helye, éve: 
Bp, 1917
Kiadó: 
Élet
Kötés: 
kiadói egészvászon
Oldalszám: 
334 + 360
Állapot: 
közepes
3,000 Ft.

Rózsa Huba: A Genesis könyve I. A bibliai őstörténet (Gen 1-11)

Szerző: 
Rózsa Huba
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 2002
Kiadó: 
Szent István Társulat
Kötés: 
kiadói papír
Oldalszám: 
337
Állapot: 
2,500 Ft.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése: bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe 1-2 kötet.

hozzáfűzés: 

2. átdolgozott kiadás -dedikált- A legújabb biblikus kutatás eredményei alapján ismerteti az Ószövetség könyveinek, keletkezés - és hagyománytörténetét és tájékoztatást nyújt azoknak is, akik elsősorban a Biblia irodalmi sajátosságai és történeti értéke iránt érdeklődnek.

Szerző: 
Rózsa Huba
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 1995-96
Kiadó: 
Szent István Társulat
Kötés: 
papír
Oldalszám: 
373p 583p
Állapot: 
5,000 Ft.

Calendarium et Catalogus Venerabilis Cleri Latini Ritus Dioecesis Magno-Varadiensis pro anno 1817

hozzáfűzés: 

A nagyváradi egyházmegye latin nyelvű történeti névtára 1817-re (sematizmus).

Kiadás helye, éve: 
Magno-Varadini (Nagyvárad), 1817
Kiadó: 
Typis Joannis Tichy (nyomda)
Kötés: 
kiadói papír
Oldalszám: 
15 szlt. lev, 83 p
Állapot: 
közepes
6,000 Ft.

Campegius Vitringa: Lelki élet. Az az: Az Úr Jézus Krisztusban igaz hit által beoltatott és ő benne élő embernek lelki állapatjának rövid leirása. Mostan pedig a magyar eklesiákban az együgyüeknek hasznokra a magyar nyelvre fordított M. V. B. F.

Szerző: 
Campegius Vitringa / ford: M[aros] V[ásárhelyi] B[aba] F[erencz]
Kiadás helye, éve: 
Frankfurt,1722
Kiadó: 
Schwartz János
Kötés: 
karton
Oldalszám: 
[80], 341, [10] p
Állapot: 
viseltes
9,500 Ft.
Tartalom átvétel